@lauraknipsael

PRIVACYVERKLARING LAURA KNIPSAEL PHOTOGRAPHY

Laura Knipsael Photography vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@lauraknipsael.com.

Artikel 1- Wie zijn wij?

Laura Knipsael Photography is een eenmanszaak, gevestigd te (6042GG) Roermond aan Bredeweg 10 B36. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66425298. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 – Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. 

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. U kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken door u en andere betrokkenen op de foto te zetten. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 1 jaar na het einde van onze overeenkomst. 

Om uw bestelling te beheren zullen wij uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens tot 7 jaar na onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.  

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin uw foto’s en naam wanneer u hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor heeft gegeven. Wij bewaren dit materiaal in ons archief totdat deze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of u een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam of die van uw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, telefoonnummer, e-mail en bankgegevens. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. 

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam en social media account voor social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden. 

De analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen. 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn gedurende twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven. Wij maken geen gebruik van een Facebook Pixel.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw ervaring met indien gewenst uw naam. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Ervaringen over onze diensten kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of u een verzoek doet tot verwijdering.

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar zodat wij contact met u op kunnen nemen. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij nadat uw aanvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van reacties onder onze berichten mogelijk te maken, verwerken wij uw naam, gebruikersnaam, locatie en inhoud van uw bericht. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Wij bewaren deze gegevens totdat u uw reactie verwijdert of wij het bericht verwijderen.

Wij verwerken tot slot uw gewoonten, levensstijl, interesses, woongebied en leeftijd voor analyse, verbetering en eventueel markt- en doelgroeponderzoek. Deze gegevens verwijderen wij 1 jaar na voltooiing van het onderzoek.

Artikel 3 – Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat wij uw gegevens hebben verkregen van een van onze klanten wanneer u ook aanwezig bent tijdens de shoot. 

Artikel 4 – Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons heeft laten verwerken.

1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om uw gegevens in te zien.
2.Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
3.Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
4.Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5.Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs, naar info@lauraknipsael.com. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 – Wie ontvangen uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 – Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@lauraknipsael.com. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

0

NL
Home
Services
Portfolio
Shop
About
formfolds.fotostudio
Contact